Диспанзер за течен сапун

Карактеристики:

 • Боја – бела
 • Контролиран систем на пуштање на доза сапун.
 • Автоматското дозирање придонесува голема економичност и ефикасност.
 •  Касетата е изработена од ABS квалитетна пластика.
 • Сигурносен клуч и внатрешна заштита.
 • Капацитет 1л
 • ШИФРА:
  VI S 6
 • ВИСИНА:
  170 mm.
 • ШИРОЧИНА:
  125 mm.
 • ДОЛЖИНА:
  155 mm.