Дигитален озонер освежувач

Дигиталниот освежувач на простории е едноставен за програмирање и одржување. Овозможува потполна контрола на потрошувачката по временски распоред.

 • Едноставно програмирање: 24 часа свежина
 • Брзо полнење, едноставно одржување
 • Индикатор за повторно полнење
 • Избор на повеќе мириси
 • ШИФРА:
  562000
 • ВИСИНА:
  174 mm.
 • ШИРОЧИНА:
  60 mm.
 • ДОЛЖИНА:
  97 mm.