Диспанзер за дезинфекција

Диспанзерот за дезинфекција со вградена рачка е погоден за области каде хигиената на рацетe e од критично значење. Диспанзерот користи затворен тип на патрони за дезинфекција а автоматски контролираното дозирање придонесува ефикасност и економичност.

Карактеристики:

 • Боја – бела
 • Контролиран систем на пуштање на доза.
 • Автоматското дозирање придонесува голема економичност и ефикасност.
 •  Касетата е изработена од ABS квалитетна пластика.
 • Сигурносен клуч и внатрешна заштита.
 • ШИФРА:
  560100
 • ВИСИНА:
  296 mm.
 • ШИРОЧИНА:
  114 mm.
 • ДОЛЖИНА:
  112 mm.