• САНИТАРИИ
 • ДЕЗИНФЕКЦИЈА
 • ПРОФЕСИОНАЛНИ ХЕМИСКИ СРЕДСТВА
 • ПРОФЕСИОНАЛНИ МАШИНИ ЗА ЧИСТЕЊЕ
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ОПРЕМА ЗА ЧИСТЕЊЕ
 • ОЗОНИРАЊЕ
 • САНИТАРИИ
дознај повеќе

Технолошка поддршка

Планови за чистење

Изработка на планови за чистење(SSOP procedure) – планови за чистење со опис на постапката на чистење, употребни концентрации, фрекфренција на чистење и сите потребни информации за безбедна работа.

Примарна едукација за примена на производтите

едукација за сигурна и правилна употреба на приборот и средствата за чистење.

Постедукација за примена на производите

дополнителни едукации за примена на производите во случај на промена на работници и увод за нови производи .

Контрола на примена на производи

редовна контрола на примената на производите и технологијата .

Бесплатна
достава
Еуропап врши бесплатана достава на производите низ цела Македонија
Бесплатна
монтажа
Еуропап извршува бесплатна монтажа и сервис на апаратите и опремата низ цела Македонија
Консултација за максимална
економичност и ефикасност
Со цел правилно да се изберат системите за хигиена и се постигне голема економичност и ефикасност Еуропап дополнително овозможува
 1. Презентација на нашите поризводи
 2. Поставување и можност за пробно користење без финансиски надоместок
 3. Едукација за правилно користење на системите за хигиена
 4. Изработка на планови за чистење
Економска
подршка
Кон новите клиенти овозможуваме 2 опции за добивање на опрема
 • Продажба на опремата по привилигирана цена со годишен договор за деловна соработка.
 • Бесплатна опрема на користење со потпишување на двегодишен договор за деловна соработка.
 • ( по ваше барање договорите можат да се добијат во електронска форма )

Брендови кои ги застапуваме:

За Еуропап

Еуропап во Македонија успешно работи од 2008 година . На македонскиот пазар ги застапува трговските марки TORK, CELTEX, FRIPA, BUZIL, BECKER, TTS, GENWEC,… Фирмата ЕУРОПАП во делот на профисионалната хигиена работи во три земји: Македонија, Словенија и Србија. Опслужува повеќе од 700 големи и 2000 средни и мали корисници.

Контакт

Доколку ви се потребни повеќе информации, слободно испратете ни порака со пополнување на формата подоле.

Контакт информации

 • Еуропап д.o.o - Скопје
  Продажба на хигиенска конфекција
 • Булевар Србија 1-1/2,
  Скопје, Р. Македонија
 • Тел: (+389) 02 246 01 41
 • Факс: (+389) 02 246 01 41
 • E-пошта: info@europap.mk
Види ја локацијата на мапа